Benchmark digitale dienstverlening 2009

1 september 2009

Ernst & Young voert sinds 2006 jaarlijks een benchmark uit gericht op de status van de digitale dienstverlening van alle Nederlandse gemeenten. In de maanden maart tot en met 2009 zijn in dit kader de digitale loketten van alle gemeenten beoordeeld. Hierbij is ondermeer gekeken naar de volwassenheid van het interactief kunnen aanvragen van producten en diensten.

Sinds 1 januari 2009 telt Nederland 441 gemeenten. Gemeente Amsterdam heeft 15 stadsdelen waarbij de dienstverlening per stadsdeel anders is ingericht. Daarom is besloten stadsdelen als afzonderlijke gemeenten te beoordelen waardoor het totaal aan beoordeeld gemeenten op 455 gemeenten staat (15 stadsdelen Amsterdam en 440 gemeenten).

De resultaten van de benchmark onderzoeken uit voorgaande jaren zijn op onderdelen meegenomen in dit onderzoek om vergelijkingen te kunnen maken.

Het onderzoek is uitgevoerd door Guill van den Boom en Thomas Ossewaarde van Ernst & Young Advisory, IT Risk and Assurance.