Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2002

25 juli 2002

Eenonderzoekinopdrachtvan hetMinisterievanEconomischeZaken

Doel van de Benchmark is: het in kaart brengen van de waardering van ondernemers voor het gemeentelijk ondernemingsklimaat en haar samenstellende delen, varierend van ruimte, bereikbaarheid en veiligheid tot economisch beleid, dienstverlening en regelgeving. De Benchmark geeft een systematisch inzicht in de sterkten en zwakten van het ondernemingsklimaat van de deelnemende steden en geeft met behulp van good-practices suggesties voor verbeteringen in beleidsproces- en producten.