Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2005

2 mei 2005

Eindmeting van de inventarisatie in de 30 gemeenten van het Grotestedenbeleid (GSB) van de waardering van ondernemers voor het gemeentelijke ondernemingsklimaat en de inspanning die de gemeenten plegen om dit klimaat te optimaliseren.
Deze tussenmeting is een vervolg op de nul-meting van 1999/2000. Doel is de gemeente te stimuleren verbeteringen in hun ondernemingsklimaat door te voeren.
De benchmark vormt verder de belangrijkste monitor van de “Stadseconomie” in het kader van de GSB. In het algemeen scoren de gemeenten ten opzichte van de nulmeting beter op de diverse benchmarkindicatoren. Voor een belangrijk deel lijkt deze verbetering het gevolg van intensivering en structurering van de communicatie met het bedrijfsleven.
De gemeenten zijn op een aantal thema’s getoetst, te weten:
* algemeen waardering ondernemers,
* organisatie van economisch beleid,
* gemeentleijke dienstverlening,
* ontwikkeling economische structuur,
* ruimte en infrastructuur,
* voorzieningen
* etnisch ondernemerschap.