Benchmark omvang ambtelijk apparaat gemeenten 2007

20 december 2007

Het doel van de benchmark is het geven van objectieve informatie over de omvang van het ambtelijk apparaat van gemeenten. Niet: “het finale oordeel”.
De benchmark houdt rekening met verschillen in het uitbestedingspatroon van gemeenten en presenteert cijfers op de volgende niveaus:
* totale ambtelijk apparaat
* netto ambtelijk apparaat (excl. circa 50 uitvoerende taken)
* fte per gemeentelijke hoofdtaak
* fte per gemeentelijke subtaak

Opdrachtgever is de gemeentesecrtaris. In bijeenkomsten over de benchmark is specifiek aandacht voor de vraag, hoe bestuurlijk met het rapport om te gaan.