Benchmark Publiekszaken

1 maart 2007

Voor burgers is de publieksbalie in het stadhuis vaak het eerste contactmoment met de gemeente. Steeds vaker vindt dat eerste contactmoment telefonisch of via het internet plaats. Alle reden dus om op al deze plekken als gemeentelijke dienstverlener een goede indruk achter te laten en te streven naar een goede kwaliteit voor een goede prijs. Immers, een adequate dienstverlening, acceptabele wachttijden, privacy en juiste informatie zorgen voor tevreden burgers en vaak ook tevreden medewerkers.

Om de dienstverlening te kunnen verbeteren is eerst inzicht nodig. Niet alleen in het uiteindelijke oordeel over die dienstverlening, maar juist ook in de organisatie ervan. Vervolgens is het belangrijk om op basis van het inzicht te komen tot daadwerkelijke verbeteringen.

Dit is de reden dat Benchmarking Publiekszaken in het leven is geroepen. Het geeft burgers en gemeenten inzicht. Daarnaast organiseert Benchmarking Publiekszaken voor de deelnemende gemeenten bijeenkomsten (zgn. Vergelijkingskringen) waarin het verkregen inzicht wordt gebruikt om tot concrete verbeteringen over te gaan.

80 deelnemers, waaronder Groningen.