Benchmarking Rioleringszorg

1 oktober 2005

De gemeente Groningen heeft in de eerste helft van 2005, samen met 34 andere gemeenten, geparticipeerd in de Benchmark Rioleringszorg. Het betreft gemeenten die voor het eerst meedoen aan de benchmark rioleringszorg (20) en gemeenten die al eerder hebben geparticipeerd (15).
Deze samenvatting behoort bij het individuele rapport benchmarking rioleringszorg dat voor en over de gemeente Groningen is opgesteld.

Het individuele rapport toont de prestaties van de gemeente Groningen op een aantal prestatie-indicatoren en bevat een vergelijking met de prestaties van andere gemeenten.

In de benchmark wordt het presteren in de rioleringszorg geanalyseerd op een zestal aandachtsgebieden waarbij per gebied een of meerdere kritische prestatie-indicatoren (KPI) zijn gedefinieerd.