Beprijzing van het wegverkeer

28 januari 2007

Het beprijzen van autoverkeer kan positieve effecten hebben op de doorstroming van het verkeer, op de bereikbaarheid van en voor mensen en bedrijven, en op de Nederlandse economie.
De doorstroming verbetert het meest als een zogenaamde vlakke kilometerheffing wordt gecombineerd met een aanvullende heffing in de spits op de drukste wegen terwijl de opbrengsten van deze heffingen worden geinvesteerd in nieuwe infrastructuur.
Het milieu en de verkeersveiligheid zijn eveneens gebaat bij de kilometer- en de spitsheffingen maar niet bij nieuwe infrastructuur. Indien echter alle kosten en opbrengsten tegen elkaar worden afgewogen, blijkt de combinatie van prijsbeleid en investeringen in nieuwe infrastructuur de meest positieve effecten voor de welvaart te hebben.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit RPB-studie ‘Beprijzing van het wegverkeer. De effecten op doorstroming, bereikbaarheid en de economie’.