Bevolking gemeente Groningen 1970-1996

1 november 2013

Bevolking naar burtgerlijke staat, leeftijdsgroep en geslacht op 1 januari van de jaren 1970 tot en met 1996, sommige jaren ook naar kerkelijke gezindte en gezinssterkte.
Samenvattende tabellen