Bevordering grensoverschrijdende arbeidsmarkt

1 januari 2014

De analyse is opgebouwd volgens de belangrijkste factoren die vaninvloed zijn op en verklarend zijn voor de mate vangrensoverschrijdende arbeidsmobiliteit:• De structuur van de economie en de arbeidsmarkt: demate waarin economieën en arbeidsmarkten aan beide zijden van degrens complementair aan elkaar zijn.• Macro-economische kenmerken: arbeidspendel ofmigratie komt tot stand als er significante werkloosheidsverschillenen/of inkomensverschillen zijn tussen beide regio's.• Institutionele factoren: de capaciteit van organisaties,de aard en omvang van de interventies en de institutionele barrières.