Biodiversiteit in Groningen, 2018

24 november 2021

In de tabellen zijn per soortgroep het totaal aantal waargenomen soorten weergegeven evenals het aantal waargenomen doelsoorten, beschermde soorten en Rode Lijst soorten. Ter vergelijking zijn het totaal aantal soorten in Nederland weergegeven.

Het gaat om insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren, maar ook om bloemen en planten.

 

Biodiversiteit Groningen 2018