Bomen over kappen

14 november 2008

In 2004 is het nieuwe kapbeleid vastgesteld door de gemeenteraad van Groningen. De nieuwe kapverordening is vooral bedoeld om de scheefgroei te corrigeren die is ontstaan tussen de relatief grote administratieve lasten van een groot aantal kapvergunningen en de geringe bescherming die daar in de praktijk van uitgaat.
Dit onderzoek is bedoeld om na te gaan of de gemeente in deze correctie geslaagd is. Dat hebben we onderzocht bij degenen die in de praktijk te maken hebben met die verordening.