Buitenlandse Kenniswerkers in Nederland

1 november 2014

De migratie van hoogopgeleide arbeidskrachten heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen, en is inmiddels één van de drijvende krachten achter de globalisering. Beleidsmakers en managers van bedrijven kijken met bovengemiddelde interesse naar deze stromen van talent. Niet in de laatste plaats omdat de moderne kenniseconomie sterk a>ankelijk is van goed opgeleid personeel.