Burgerparticipatie in gemeenteland

12 september 2006

Het IPP heeft de coalitieaccoorden en collegeprogramma’s vergeleken. Gekeken is naar het belang dat gehecht werd aan participatie van de burgers en hoe daar invulling aan gegeven wordt in beleidsplannen.