Burgerpeiling 2019

6 oktober 2020

De burgerpeiling is een landelijk onderzoek ontwikkeld door KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) De peiling kan worden uitgevoerd door gemeentelijke onderzoeksbureaus. De vragen in de Burgerpeiling hebben betrekking op vier belangrijke maatschappelijke thema’s: leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente en de directe dienstverlening.

Rapport_Burgerpeiling_2019