Citymarketing als motor voor acquisitie

1 juli 2010

Dit onderzoek gaat over het belang van de relatie tussen het gemeentelijk acquisitiebeleid en citymarketing van gemeenten.
Uit voorbeelden blijkt dat de relatie tussen citymarketing en gemeentelijk acquisitiebeleid veelomvattend is. Er zijn dan ook veel facetten die interessant zijn voor empirisch onderzoek om zo deze relatie te verduidelijken. Gezien de beschikbare middelen zal er daarom maar onderzoek worden gedaan naar een deel van deze relatie.

In dit onderzoek ligt de nadruk op de operationele kant van citymarketing en gemeentelijke cquisitie, dus hoe gemeenten hun uitvoerend beleid ten aanzien van citymarketing en acquisitie vormgeven. Dit heeft te maken met de raakvlakken die de operationele kant van citymarketing en aquisitiebeleid met elkaar hebben, het soort onderzoek dat verricht zal worden en de methodologische aanpak van het onderzoek. Hierop zal later verder op worden ingegaan.

De doelstelling van het onderzoek, afgeleid uit het voorgaande is als volgt:
‘Het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van beleid omtrent citymarketing op het gebied van gemeentelijk acquisitiebeleid. Dit doel wordt bereikt door te onderzoeken wat de invloed is van citymarketinginstrumenten op het aantrekken van bedrijvigheid op operationeel niveau door Nederlandse gemeenten.’