Clientervaringsonderzoek Wmo 2015

30 oktober 2016

Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo is een onderzoek dat gemeenten per 2015 jaarlijks moeten uitvoeren onder hun cliënten. Hiervoor zijn een groot aantal cliënten in de gemeente Groningen schriftelijk benaderd met het verzoek aan deze enquête mee te doen. Het ging over hun ervaring in het jaar 2015. De meeste cliënten hebben huishoudelijke hulp ontvangen. De meeste cliënten zijn tevreden over hun contact met de gemeente, alleen over de snelheid iets minder. Twee derde van de responden heeft in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquete een (keukentafel)gesprek gehad met de gemeente.