Complex Terrein

4 september 2003

Het onderzoek Complex Terrein gaat in op de vraag hoe het gemeentelijk grondbeleid is georganiseerd en hoe hier in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven. Doel ervan was om de raad meer inzicht te verschaffen in deze ingewikkelde materie.
Voor de verbetering van het toezicht en inzicht heeft de Rekenkamercommissie 19 aanbevelingen gedaan, onder andere over het afromen van winsten op projecten, het bijhouden van goede dossiers en het tijdig informeren van de raad over afwijkingen tijdens het uitvoeren van grondexploitatieprojecten.