Creatieve pijler onder de Noord-Nederlandse economie

1 januari 2005

VNO-NCW Noord heeft het initiatief genomen om de creatieve bedrijvigheid nader in beeld te brengen. Niet alleen is er onduidelijkheid over de aard en omvang van de bedrijven die onder de noemer ‘creative industries’ vallen. Ook ontbreekt het inzicht naar de geografische spreiding van deze bedrijven en de relatie met het vestigingsklimaat.
Welke kansen liggen er in het verschiet bij gerichte samenwerking tussen creatieve bedrijven en het zogeheten reguliere bedrijfsleven? Creatieve economie is van betekenis voor de nieuwe ‘levenscyclus’ van stad en regio. Hoe hier meer grip op te krijgen?
Door de Staatssecretaris van Cultuur, mevrouw Van der Laan, en haar collega, Minister Brinkhorst van Economische Zaken, wordt gewerkt aan een beleidsnota waarin de verhouding tussen economie en cultuur centraal staat.
Om met de Staatssecretaris te spreken: “hoe kunnen we de kracht van creativiteit inzetten voor economische ontwikkeling?”