Dak- en thuislozenmonitor Assen 2006-2008

1 februari 2010

De gemeente Assen is een van de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid in Nederland.
Voor het “Stedelijk Kompas regio Assen” heeft de gemeente Assen beleid ontwikkeld op de terreinen maatschappelijke opvang en verslavingszorg.
Om meer inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek op het terrein van de maatschappelijke opvang is aan O&S Groningen opdracht gegeven de Dak- en thuislozenmonitor Assen uit te voeren.
Het tweede rapport doet verslag van de omvang en samenstelling van het aantal dak- en thuislozen in het verzorgingsgebied van de centrumgemeente Assen in de periode 2006-2008.
Daarnaast wordt gerapporteerd over het aantal huisuitzettingen, de hulpverleningscontacten en de in-, door- en uitstroom van de doelgroep in het daklozencircuit.
Door de gelijktijdige uitvoering van de Dak- en thuislozenmonitor Groningen, Emmen en Leeuwarden, wordt ook inzicht gegeven in het pendelen van dak- en thuislozen tussen voorzieningen in de drie noordelijke provincies.