Dak- en Thuislozenmonitor Assen 2006

1 september 2008

In het Stedelijk Kompas regio Assen wordt gesteld: “De problematiek van dakloosheid, dreigende dakloosheid en verslaving is in Drenthe vaak niet direct zichtbaar, maar op de achtergrond wel degelijk aanwezig.”
Volgens de gemeente Assen zijn weinig gegevens beschikbaar over de omvang van de problematiek op de terreinen maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid in de regio Assen. Ook bij veel andere centrumgemeenten ontbreken deze gegevens.
Een uitzondering hierop vormt de centrumgemeente Groningen die sinds 2004 de dak- en thuislozenmonitor laat uitvoeren door Bureau Onderzoek van de gemeente Groningen. Door een koppeling van bestanden bestaat voor de stad en de provincie Groningen een goed beeld van omvang en samenstelling van de populatie dak- en thuislozen.

Om deze reden heeft de centrumgemeente Assen aan Bureau Onderzoek opdracht gegeven tot de opbouw van de Dak- en thuislozen-monitor verzorgingsgebied Assen (kortweg Dak- en thuislozenmonitor Assen).
Met de uitvoering van deze monitor wil Assen haar rol als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid goed kunnen uitoefenen, de juiste prioriteiten kunnen stellen, de inspanningen van uitvoerende organisaties op elkaar afstemmen en verantwoording kunnen afleggen.