Dak- en Thuislozenmonitor Fryslan 2006

1 september 2008

In het Kompas maatschappelijke opvang voor de regio Fryslan wordt over de clientregistratie van instellingen in de maatschappelijke opvang in de provincie Fryslan opgemerkt dat “zelfs binnen een pilot met een beperkt aantal instellingen effectieve gegevensverwerking niet goed tot stand komt.”
Daarbij wordt ook de staatssecretaris van VWS aangehaald die in haar voortgangsrapportage over de maatschappelijke opvang stelt dat “zowel datatechnische als organisatorische problemen een goede uitvoering van de registratieregeling in de weg staan.”

De gemeente Leeuwarden hecht belang aan de beschikbaarheid van juiste gegevens over de doelgroep om zo een goed inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek op het terrein van de maatschappelijke opvang in de provincie Fryslan.
Om deze reden heeft de centrumgemeente Leeuwarden aan Bureau Onderzoek opdracht gegeven tot de opbouw van de Dak- en thuislozenmonitor Fryslan.
Met de uitvoering van deze monitor wil de gemeente Leeuwarden haar rol als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid goed kunnen uitoefenen, de juiste prioriteiten kunnen stellen, de inspanningen van uitvoerende organisaties op elkaar afstemmen en verantwoording kunnen afleggen.
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het proces van marginalisering, is het essentieel dat van elke (potentiele) dak- of thuisloze gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van voorzieningen buiten zijn of haar eigen regio.