Dak- en Thuislozenmonitor Fryslan 2008

1 november 2009

Met de uitvoering van deze monitor wil de gemeente Leeuwarden haar rol als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid goed kunnen uitoefenen, de juiste prioriteiten kunnen stellen, de inspanningen van uitvoerende organisaties op elkaar afstemmen en verantwoording kunnen afleggen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het proces van marginalisering, is het essentieel dat van elke (potentiele) dak- of thuisloze gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van voorzieningen buiten zijn of haar eigen regio.

De gemeente Leeuwarden verwacht dat dak- en thuislozen in de drie noordelijke provincies kunnen worden gevolgd dankzij de uitvoering van de dak- en thuislozenmonitoren van Fryslan, Assen, Emmen en Groningen. Dit leidt tot een beter inzicht in omvang en samenstelling van de doelgroep, het aantal huisuitzettingen, de contacten met hulpverleningsinstellingen, de in-, door- en uitstroom van de doelgroep in het daklozencircuit en in het pendelen van dak- en thuislozen tussen voorzieningen in de provincies Fryslan, Drenthe en Groningen.

trefwoorden: daklozen, dakloos, thuisloos, thuislozen