Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2004

1 november 2005

De dak- en thuislozenmonitor is een instrument met als doel het marginaliseringproces van dak- en thuislozen in beeld te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op preventie van en nazorg bij dak- en thuisloosheid en de omvang en kenmerken van de populatie dak- en thuislozen in de stad en provincie Groningen.

Waar komen de dak- en thuislozen vandaan?
Van welke voorzieningen maken nieuwe dak- en thuislozen gebruik?
Had men, voordat men dakloos werd, al contact met hulpverleningsinstellingen?

De monitor maakt het mogelijk om de dak- en thuislozenpopulatie langdurig te volgen en om trendverschuivingen te signaleren.
Bureau Onderzoek heeft in 2004 een start gemaakt met de ontwikkeling van de dak- en thuislozenmonitor op basis van registratiegegevens over het jaar 2003. De resultaten hiervan staan beschreven in de publicatie Over leven zonder huis.
De resultaten van de monitor 2004 zijn gepresenteerd in factsheets met de onderwerpen: opzet van de dak- en thuislozenmonitor, gebruik van de voorzieningen, achtergrondkenmerken, huisuitzetting, in- en uitstroom, daklozencarriere van nieuwe instromers, hulpverlening, postadressen en de voorzieningen.

Groningen is de eerste centrumgemeente in Nederland die een dergelijke monitor tot zijn beschikking heeft.