Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2006

3 september 2007

De dak- en thuislozenmonitor is een instrument met als doel het marginaliseringproces van dak- en thuislozen in beeld te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op preventie van en nazorg bij dak- en thuisloosheid en de omvang en kenmerken van de populatie dak- en thuislozen in de stad en provincie Groningen.
De monitor maakt het mogelijk om de dak- en thuislozenpopulatie langdurig te volgen en om trendverschuivingen te signaleren.
Bureau Onderzoek heeft in 2004 een start gemaakt met de ontwikkeling van de dak- en thuislozenmonitor op basis van registratiegegevens over het jaar 2003.