Dak- en Thuislozenmonitor Groningen 2008

1 september 2009

De Dak- en thuislozenmonitor Groningen is een instrument dat als doel heeft het marginaliseringproces van dak- en thuislozen in beeld te brengen en sluit daarbij aan op de nota “Onder Dak” (Onder Dak: Regionaal Kompas Groningen, 2008-2012).
Enerzijds richt de monitor de aandacht op preventie en nazorg bij dak- en thuisloosheid, anderzijds op de omvang en de kenmerken van de populatie dak- en thuislozen in de stad en provincie Groningen.
De monitor maakt het mogelijk om de dak- en thuislozenpopulatie in de provincie Groningen langdurig te volgen en om trendverschuivingen in de omvang en samenstelling van de populatie te signaleren.