Dakloos in Assen 2012

1 mei 2013

Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in de omvang en samenstelling van de groep geregistreerde daklozen in Assen. Het omvat de periode 2006-2012.
Daarnaast wordt gerapporteerd over het aantal personen dat na huisuitzetting of detentie gebruikmaakt van maatschappelijke opvang, de hulpverleningcontacten van daklozen en de in-, door- en uitstroom van de doelgroep in het daklozencircuit.