Daklozenmonitor Groningen 2003-2011 – Vlugschrift

1 juli 2012

De Daklozenmonitor maakt het mogelijk om de daklozenpopulatie Groningen langdurig te volgen en om trends te signaleren in de omvang en samenstelling van de groep geregistreerde daklozen. Dit jaar verschijnt voor het eerst een Vlugschrift Daklozenmonitor Groningen. In dit vlugschrift presenteren we het aantal geregistreerde daklozen en de verschillende voorzieningen die zij in de periode van negen jaar (2003-2011) gebruiken. De bijlage bij het Vlugschrift bevat meer gedetailleerde gegevens over bijvoorbeeld het aantal uitgevoerde huisuitzettingen, het aantal 18-22 jarige daklozen, bezoek aan dagopvangvoorzieningen en de deelname aan activering door daklozen.