De arbeidsmarkt in Nederland 2005

1 april 2006

In deze publicatie vindt u informatie over de ontwikkeling van de werkloosheid zoals die tot uitdrukking komt in het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) bij het CWI en informatie over vacatures en beroepsbevolking per regio in Nederland.