De belofte van een duurzame Europese energiehuishouding (2007)

1 augustus 2007

Een duurzame Europese energiehuishouding is haalbaar in 2050, maar dat gaat niet vanzelf. Om echt de risico’s van klimaatverandering te verminderen en de levering van – betaalbare – energie op lange termijn veilig te stellen, zijn forse veranderingen in de energievoorziening nodig. ECN en NRG hebben een realistische en haalbare visie ontwikkeld van een duurzame Europese energiehuishouding in 2050. Uitgangspunt van de ‘EnergieVisie’ is een 60% lagere CO2-uitstoot en aanzienlijk minder import van olie en gas.

Mix van technologieen
In 2050 zijn hernieuwbare energiebronnen goed voor meer dan 35% van de energievoorziening, met een flinke rol voor biomassa, windenergie en zon. Er is ook sterk ingezet op energiebesparing. Het aandeel kernenergie blijft gelijk. Kolen met CO2-opslag worden ingezet voor de productie van elektriciteit en waterstof. Deze waterstof wordt in de transportsector gebruikt. Biomassa wordt vooral toegepast als brandstof voor vrachtvervoer en in de industrie omdat daar weinig andere alternatieven voor olieproducten zijn. De energievraag van woningen en gebouwen is sterk verminderd, en wordt voornamelijk ingevuld met zonne-energie en elektriciteit. Ook na 2050 zullen nog steeds mogelijkheden bestaan en benut moeten worden voor verdere energiebesparing en ontwikkeling van hernieuwbare energie. Wel kunnen dan de grote knelpunten van de huidige energievoorziening zijn weggenomen.

Extra eisen!
Niet alle in 2050 ingezette energiebronnen zullen geheel duurzaam zijn. Met name aan kernenergie, CO2-opslag en biomassa moeten extra eisen worden gesteld om deze verantwoord in te passen in een duurzame energiehuishouding. Geen van de opties kan worden uitgesloten gezien de grote uitdagingen waar we nu voor staan. In het beeld van 2050 ligt de nadruk op toepassing van nieuwe technologieen (zoals betaalbare zonnecellen, geavanceerde biobrandstoffen en betrouwbare afvang en opslag van kooldioxide) en nieuwe energie-infrastructuur. Deze veranderingen hebben alleen kans van slagen in combinatie met nieuwe organisatievormen en gedragswijzigingen.

Slagvaardig en stabiel overheidsbeleid
Voor het realiseren van een duurzame energiehuishouding zal constant en slagvaardig overheidsbeleid nodig zijn, waarbij gezocht moet worden naar samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers. De bewustwording en het gevoel van urgentie moet worden vastgehouden omdat het vele jaren kost voordat een nieuwe energietechnologie volwassen en concurrerend kan worden. Het is ook belangrijk dat bedrijven kunnen opereren in een helder en stabiel beleidskader dat de goede prijssignalen uitzendt. Om klimaatverandering te beperken is het noodzakelijk dat andere regio’s in de wereld een vergelijkbare koers volgen. Het beschikbaar en betaalbaar maken van schone energietechnologie kan de kans hierop vergroten.