De creatieve industrie: strijd of samenspel?

14 augustus 2013

In dit onderzoek naar de creatieve industrie is er gekeken naar de rol van de gemeente in het faciliteren en stimuleren van de lokale creatieve industrie. Daarnaast is door middel van de waardetheorie van Boltanski, Thévenot en Chiapello onderzocht welke spanningen en conflicten er tussen de autonome kunsten en de toegepaste (kunst)instellingen in de
creatieve industrie optreden en of deze eventueel op te lossen zijn.