De effecten van het afschaffen van het bordeelverbod op SOA/AIDS hulpverlening van de GGD Groningen

1 juni 2002

De invoering van een vergunningenstelsel voor bordeelbedrijven per oktober 2000 heeft geen nadelige invloed gehad op de preventieve hulpverlening gericht op soa-preventie. Door een meer efficiënte organisatie van het spreekuur en een geringe uitbreiding van de spreekuurcapaciteit voor soa-screeningen op de GGD in 2001 is het aantal onderzochte vrouwen sterk toegenomen.
In de periode januari t/m september 2000 werden 24 vrouwen teruggestuurd en in dezelfde periode in 2001 werden 67 vrouwen teleurgesteld wegens capaciteitsgebrek. Vanaf 2001 werden geen prostituees jonger dan 18 jaar meer gezien op het prostitutiespreekuur. Het is aannemelijk dat dit veroorzaakt werd door het strengere toezicht van de vreemdelingenpolitie op zowel de leeftijd als op de verblijfstatus van de prostituees.