De G31-tabellen 2010

5 juni 2010

De Dienst IPOL van het Korps Landelijke politiediensten (KLPD) verzamelt jaarlijks data vanuit het opsporingssysteem HKS.
In zijn algemeenheid betreft het gegevens over geregistreerde criminaliteit (aangiftes) en over personen die zich daar (mogelijk) aan hebben schuldig gemaakt (verdachten). Het is de overtuiging van de politie dat het daders zijn. Voor deze personen is procesverbaal van opsporing gemaakt en verstuurd naar het OM. De rechter moet zich er nog over uitspreken.
In deze G31-tabellen wordt uitsluitend verslag gedaan over verdachten. Hier valt ook het crimineel gedrag van die personen onder. Dit wordt afgeleid uit de misdrijven waarvoor die personen zijn aangehouden.
Behalve de 31 gemeenten die onderdeel uitmaken van het Grotestedenbeleid zijn ook Almere en Apeldoorn op verzoek van deze steden opgenomen in deze tabellen.

N.B. Over de geregistreerde criminaliteit (op basis van aangiften door burgers en ambtshalve aangiftes door de politie zelf) wordt in deze tabellen dus geen informatie gegeven!