De G31-tabellen, Gemeentelijke criminaliteitscijfers

25 juni 2008

De Dienst IPOL van het Korps Landelijke politiediensten (KLPD) verzamelt jaarlijks
data vanuit het opsporingssysteem HKS.
In zijn algemeenheid betreft het gegevens over
geregistreerde criminaliteit (aangiftes) en over personen die zich daar (mogelijk) aan
hebben schuldig gemaakt (verdachten). Het is de overtuiging van de politie dat het daders
zijn. Voor deze personen is procesverbaal van opsporing gemaakt en verstuurd naar het
OM. De rechter moet zich er nog over uitspreken.
In deze G31-tabellen wordt uitsluitend verslag gedaan over verdachten. Hier valt ook het
crimineel gedrag van die personen onder. Dit wordt afgeleid uit de misdrijven waarvoor
die personen zijn aangehouden.
Behalve de 31 gemeenten die onderdeel uitmaken van het Grotestedenbeleid zijn ook
Almere en Apeldoorn op verzoek van deze steden opgenomen in deze tabellen.