De Kracht van Stad en Midden Groningen

1 juni 2008

Voor u ligt de samenvatting van het onderzoek “De kracht van Stad en Midden Groningen”. Hierin presenteren wij de Economische thermometer, visies van experts en een studie naar de regionale arbeidsmarkt in het werkgebied van een nieuwe Rabobank: de onlangs uit een fusie ontstane Rabobank Stad en Midden Groningen.
Het onderzoek is het resultaat van een goede samenwerking tussen de Rabobank Stad en Midden Groningen, de Kamer van Koophandel Noord-Nederland en de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank Nederland.

In de studie gaan de onderzoekers in op de economische prestaties van het regionale bedrijfsleven en schenken zij aandacht aan het thema arbeidsmarkt. De vergrijzing, die zich de afgelopen jaren steeds sterker aftekent onder de Nederlandse bevolking, zorgt voor groeiende druk op de arbeidsmarkt. Daarnaast stellen bedrijven steeds hogere eisen aan hun personeel.
De concurrentiekracht van de Nederlandse economie ligt in hoogwaardige en kennisintensieve producten. Ook het Noorden is bezig met een transitie naar een kenniseconomie. Een belangrijke voorwaarde voor deze transitie is de aanwezigheid van voldoende gekwalifceerd personeel.