de raad aan de voorkant

25 augustus 2008

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de gemeenteraad betrokken werd bij de totstandkoming van het beleidsplan Zorgen voor Morgen II, waarom dit door betrokkenen als positief is ervaren en wat er ten aanzien van andere beleidsterreinen van geleerd kan worden.