De Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

8 maart 2022

De afdeling Zelfstandigen van de gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) binnen deze gemeente. De Tozo is een tijdelijke noodmaatregel voor ondernemers die vanwege de COVID-19 crisis behoeftig zijn aan financiële ondersteuning. Vanwege de crisis en de nood is deze regeling snel tot stand gekomen en heeft de bewerkstelliging van de uitvoering in korte tijd plaats moeten vinden. Was dit haalbaar en is de Tozo-regeling correct uitgevoerd?

De doelstelling van dit onderzoek is het geven van aanbevelingen aan de afdeling Zelfstandigen van de gemeente Groningen over de uitvoering van de Tozo-regeling, waarmee werkprocessen voor toekomstige procedures geoptimaliseerd kunnen worden.

De centrale onderzoeksvraag hierbij geformuleerd:
“In hoeverre zijn in de organisatierichtlijnen van de afdeling Zelfstandigen alle wettelijke richtlijnen van de Tozo-regeling verwerkt en in hoeverre voldoet de uitvoering van de Tozo-regeling van de gemeente Groningen aan de wettelijke- en organisatierichtlijnen hiervan?”

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers