De toekomst van Bloemkoolwijken

1 augustus 2008

Naar de typisch Nederlandse woonerfwijken, gebouwd tijdens het hoogtepunt van de Nederlandse bouwproductie, is nog relatief weinig onderzoek gedaan. Dit terwijl anderhalf miljoen woningen in Nederland juist tussen 1970 en 1985 zijn gebouwd.
Met deze publicatie wil de SEV een eerste aanzet geven tot kennisoverdracht: van de ideeen achter het ontwerp tot de huidige beleving van de fysieke en sociale aspecten van de woonerfwijken, de beheeropgave en mogelijke oplossingen.
Eerder verricht onderzoek door Atlas voor Gemeenten, Bureau Middelkoop en SPIN Gebiedsontwikkelaars aangevuld met kennis uit de praktijk en kennis van Cor Wagenaar, gespecialiseerd in de geschiedenis van architectuur en stedenbouw, en Noor Mens, architectuurhistoricus, vormden hiervoor de basis.
Door concrete voorbeeldprojecten en experimenten uit de praktijk kunnen (beleids)medewerkers van gemeenten en corporaties aan de slag met combinaties van sociale en fysieke ingrepen en initiatieven gericht op beheer. De SEV experimenteert
graag mee in dit nog onontgonnen terrein.