De toeleiding van nabestaanden van personen overleden door suïcide naar familiegerichte nazorg

1 mei 2011

Achtergrond:
Nabestaanden van personen overleden door suïcide hebben een verhoogde kans op suïcidaal gedrag. Suïcide gedachten vormen een aanwijzing.

Familiegerichte cognitieve gedragstherapie (FGT) reduceert gezondheidsrisico’s bij hoog risico-individuen. Procedures om nabestaande families met FGT te bereiken werden geëvalueerd.
De vraag was welke procedure leidt tot het gebruik van FGT door nabestaanden met een verhoogd suïcide risico.

Methode:
Quasi-experimentele implementatiestudie waarin in Noord-Nederland (jaarlijks 180 suïcides) FGT werd aangeboden aanfamilies.
Hulpverleners en instanties verspreidden folders en in Groningen (n=70) tevens proactief door de huisarts van de overledene aangeboden en in Friesland (n=60) door de GGD.