Detailhandel en leefbaarheid

15 april 2013

Doel krimpbeleid: leefbaarheid vergroten in regio’s

Trends detailhandel: minder behoefte aan winkels

Bevolkingskrimp versterkt detailhandelskrimp

Beschikbaarheid winkels cruciaal voor leefbaarheid

Bijdrage aan woon- en leefklimaat en vitale economie

Detailhandel heeft een sleutelpositie in krimpbeleid

Herstructurering: weer rendement door reorganisatie

Detailhandelsbeleid: actieve keuzes maken loont