Detailhandelsmonitor 2004 gemeente Groningen

31 januari 2005

In opdracht van de gemeente Groningen stelt Goudappel Coffeng BV jaarlijks een detailhandelsmonitor op. Vanaf 1997 wordt de dynamiek in deze gegevens op de voet gevolgd. Door te monitoren is het mogelijk om eventuele veranderingen in het koopgedrag en in marktposities te signaleren. Tevens biedt de detailhandelsmonitor de mogelijkheid actuele thema s te belichten, zoals dit jaar het functioneren van de Nieuwe Ebbingestraat en de warenmarkt in de binnenstad.
In Groningen speelt de informatie uit de detailhandelsmonitor een rol bij de besluitvorming over planontwikkelingen
in de binnenstad, PDV/GDV en visies op wijkniveau.
Daarnaast biedt de detailhandelsmonitor informatie voor het opstellen van planvisies en voor het toetsen van planaanvragen van marktpartijen.

Met de detailhandelsmonitor heeft de gemeente Groningen een meetinstrument om te werken aan haar (deel)missie: het bevorderen van een gezond economisch voorzieningenklimaat in de stad.