Detailhandelsmonitor 2005 gemeente Groningen

1 juli 2006

De detailshandelmonitor gaat in op de vraag of de economische kerndoelstelling van het gemeentelijk binnenstadsbeleid, nl. het streven naar een aantrekkelijke binnenstad, meer bezoekers en een gezond winkelapparaat wordt gehaald.

In de monitor wordt het winkelaanbod geinventariseerd en worden koopstromen in kaart gebracht. Verder is middels een passantenonderzoek informatie verzameld over de herkomst van bezoekers, bestedeingen, verblijfsduur, bezoekmotieven en vervoerswijzekeuze.

De monitorgegevens bieden vooral zicht op een aantal trends en geven aanknopingspunten of het binnenstadsbeleid effectief is geweest.

Bijlagen: http://www.groningen.nl/onderzoeksbank/Publicaties/Detailhandelsmonitor 2005, Bijlagenboek.pdf