Detailhandelsmonitor 2008 gemeente Groningen

5 april 2009

Dit is de twaalfde detailhandelsmonitor van de gemeente Groningen. De ontwikkelingen van de detailhandel in de Groninger binnenstad worden sinds 1997 jaarlijks gemonitord.

In deze ‘Detailhandelsmonitor 2008’ is het economisch functioneren van de binnenstad onderzocht. Hierbij is een vergelijking gemaakt met de eerdere monitorjaren.
De belangrijkste bevindingen zijn overzichtelijk gepresenteerd als key-performance indicatoren. Dit jaar is bovendien ingegaan op de waardering van de consument voor het centrum als aankoopgebied.