Detailhandelsmonitor 2011

1 juni 2012

In 2010 heeft onderzoeksbureau BRO in opdracht van de gemeente Groningen een koopstromenonderzoek uitgevoerd voor de stad Groningen en de binnenstad. Daarnaast hebben zij tevens een visie op de detailhandelsstructuur opgesteld.
Deze rapportage is in het najaar van 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

Een aantal gegevens uit het Koopstromenonderzoek heeft ook dit jaar als basis gediend voor de berekening van de bezoekersaantallen en omzet in de binnenstad. Hierdoor is gebruik gemaakt van vrij actuele gegevens.
Het gaat specifiek om de bindingscijfers aan de binnenstad voor de dagelijkse en niet-dagelijkse goederen, en om de toevloeiingspercentages voor beide sectoren.

De onderzoeken in 2011/2012
De onderzoeken hebben betrekking op de detailhandel in de binnenstad van Groningen. Tevens zijn elke keer ook minimaal 250 enquêtes gehouden op het Sontplein (zowel op het centrale terrein als in de nabijheid van IKEA), om specifiek de bezoekers in dit winkelgebied te vragen naar hun winkelgedrag.