Digitale dienstverlening gemeenten nog weinig volwassen

1 augustus 2005

Ernst & Young EDP Audit heeft in de periode van april tot en met 5 mei 2006 een benchmark onderzoek uitgevoerd gericht op digitale dienstverlening.
In het benchmark onderzoek zijn de digitale loketten van alle 458 Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken. Hierbij is aan de hand van een aantal onderzoeksvragen per gemeente bepaald hoe volwassen de digitale dienstverlening gericht op de burger is. Verder is nagegaan hoe gebruik wordt gemaakt van de verschillende beschikbare betalingsmethoden en wijzen van verificatie.