Discussienota Topsport/Talentontwikkeling

17 januari 2012

Inleiding
Voor het bepalen van prioriteiten binnen het topsportbeleid in Groningen is beleidskader nodig. Het beginpunt van het traject richting de topsportnota was een presentatie van de uitgangspunten voor deze nota aan uw raad in september 2011. Deze uitgangspunten staan in bijlage 1 opgesomd en vindt u elders in deze nota terug.

Dit document vormt de tweede stap van het traject richting de topsportnota: de discussienota topsport. Dit is een meningsvormend document, waarmee we het debat met de betrokkenen uit de wereld van de topsport willen openen. We hebben gekozen voor een discussienota, om zo op een interactieve wijze vorm te geven aan de ontwikkeling van de Groninger topsportnota en een maximaal draagvlak te creeren in de sport- en onderwijswereld.

Op basis van de discussie met de sport- en onderwijswereld stellen we een concept-topsportnota op. Die leggen we deze zomer aan uw raad voor. Het eindpunt is een topsportnota, die we als besluitvormend document in december 2012 aan uw raad voor willen leggen.