Doe mij maar het gras

1 augustus 2015

Om de mening van de Stadjers te krijgen is een enquĂȘte gemaakt metdaarin vragen over het gebruik van het Noorderplantsoen en de meningvan de Stadjers daarover.Het Noorderplantsoen is een park iets ten noorden van de binnenstad vanGroningen. Het ligt op de plaats van oude verdedigingswallen van destad, waar eind negentiende eeuw een park van is gemaakt. HetNoorderplantsoen heeft in 1971 de status van rijksmonument gekregen.Over het geheel gezien zijn de Stadspanelleden zeer positief over hetNoorderplantsoen. Het gemiddelde cijfer dat de respondenten voor hetplantsoen hebben gegeven is een 7,9.