Doelgroepverkenning Parkeerbedrijf gemeente Groningen 2009 – 2010

1 maart 2011

In het kader van het Marketingplan Parkeerbedrijf 2010-2015 heeft het Parkeerbedrijf de wensen van zijn klanten in kaart gebracht. Centraal daarbij staat de missie om alle doelgroepen te ‘ontzorgen’ op het gebied van parkeren.
Per doelgroep is onderzocht wat de meningen zijn over de dienstverlening en communicatie van het Parkeerbedrijf en hoe het parkeren (inclusief fetsparkeren) in de stad wordt ervaren