Dorpslinten Groningen

13 april 2012

Het plangebied bestaat uit een viertal lintdorpen aan de oostzijde van Groningen, namelijk (van noord naar zuid) Noorderhoogebrug, Ruischerbrug, Middelbert en Engelbert.

Voor de lintdorpen wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het huidige bestemmingsplan is verouderd en biedt te weinig ontwikkelingsruimte voor de bewoners van de linten. Het gaat hierbij enerzijds om bouwinitiatieven op bestaande kavels, maar anderzijds ook om verzoeken voor invulling van open plekken in de lintdorpen.
In voorliggende stedenbouwkundige conceptvisie is van elk lintdorp een ruimtelijke analyse opgenomen met sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.
Voor Noorderhoogebrug en Ruischerbrug is de gewenste structuur beschreven voor de middellange termijn aan de hand van een kaartbeeld en toelichtende teksten.
Voor Middelbert en Engelbert is de toekomst nauw verbonden met de ontwikkeling van Meerstad.
Daarom zijn voor deze linten schatkaarten opgenomen die de ruimtelijke waarden in en rond deze linten in beeld brengen als input bij de toekomstige verdere ontwikkelingen van Meerstad. De visie als geheel dient als onderlegger voor het te vervaardigen bestemmingsplan.