Dossier aandachtswijken

9 november 2007

Het kabinet heeft veertig wijken in achttien steden geselecteerd waar deze kabinetsperiode extra investeringen zullen worden gedaan. Deze wijken zijn geselecteerd op inkomen, werk, opleiding, woningvoorraad, bewonerstevredenheid, overlast etc..
De NVM voelt zich ook betrokken bij de maatschappij en denkt een bijdrage te kunnen leveren.
Dit is het NVM-advies over Groningen (met 2 van de veertig aandachtswijken) zoals gepresenteerd op vrijdag 9 november 2007. Het NVM-advies is tot stand gekomen na 7 regionale sessies onder leiding van adviesbureau Linssen en Van Asseldonk met de NVM-makelaars die optreden als contactpersoon.