Draaiboek burgerparticipatie in beleidsvorming

28 november 2007

Om gemeenten voor te bereiden op het in werking stellen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2006 zesentwintig Proeftuinen aangewezen. In deze Proeftuinen hebben gemeenten geexperimenteerd met verschillende thema’s en prestatievelden van de WMO. De gemeente Groningen was een van deze proeftuinen.
Onder de noemer ‘Burgerbetrokkenheid in de buurt’ is in de Proeftuin Groningse Lente onder meer ingezoomd op de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving van het wijkbeleid.